FASES DEL SISTEMA CONSTRUCTIU

Primerament, és necessita l’estudi topogràfic que serveix per establir mides, distàncies i el relleu del terreny per projectar-los en un plànol.

Es realitza l’estudi de la composició geològica del terreny, fase
important i clau per dissenyar la fonamentació més adient per
l’edificació, amb seguretat, però sobretot per ajustar-ne el cost de la
construcció.

Se confecciona el projecte arquitectònic en funció de les necessitats
del client. Pràcticament qualsevol projecte respecte a l’obra
tradicional es pot realitzar amb el sistema “Steel Framing”.

Aquí es fa el càlcul estructural del projecte definit anteriorment.

Un cop acabat totalment el projecte i els càlculs de l’enginyeria, ja
podem realitzar una valoració exacta de quan costarà l’obra.

Amb tots els documents del projecte i de l’enginyeria degudament
visats pels seus respectius col·legits juntament amb el pressupost
de l’obra ja podem presentar l’expedient a l’Ajuntament per a la
seva tramitació.

En aquesta fase es realitza la preparació del terreny i la
fonamentació de l’edificació seguint les pautes de l’estudi de
geotècnia i del projecte.

Realitzada amb acer lleuger d’alta resistència S350GD, S280D i
galvanitzat Z275 amb gruixos de 1 mm a 3mm, separats entre ells
generalment cada 40 o 60 cm.

Aquesta pot ser inclinada o plana segons el projecte, però en totes
s’inclou l’aïllament de llana mineral i la impermeabilització. L’acabat
dependrà del tipus de coberta, poden ser, amb teula ceràmica o
formigó en cobertes inclinades o amb tela asfàltica auto protegida
en cobertes planes.

Es distribueixen per l’interior de l’estructura, a través de les
perforacions previstes en la perfilaria. Així disminueixen
considerablement els temps d’instal·lació i es faciliten futures
eventuals reparacions o modificacions.

Es col·locant diferents tipus de panells a l’estructura metàl·lica
mitjançant cargols auto perforants. A la cavitat interior dels panells
es col·locaran materials aïllants per aconseguir un confort tèrmic i
una certificació energètica “Edificació Passiva”.
El sistema admet gran diversitat d’acabats, fusta, arrebossats,
pedra, rajols, plaques cementicies etc.

Construït amb plaques de cartró-guix laminat tipus Pladur subjectes
a l’estructura metàl·lica mitjançant cargols auto perforants. A la
cavitat interior dels panells es col·locaran materials aïllant per
aconseguir un confort tèrmic i una certificació “Edificació Passiva”.

Entrem a la fase dels acabats, pintura, muntatge de mobiliari de
cuina i banys, col·locació de paviments, portes, obertures etc., on el
client aporta el seu toc personal.

LA INDUSTRIALITZACIÓ PERMET FER CASESDE 200 m2 EN 6 MESOS


 • Rapidesa de muntatge
 • Reducció de costos directes e indirectes
 • Reducció de temps de disseny i execució
 • Reducció de residus 90%
 • Reducció d'emisions CO2
 • Excel·lent estructura per allotjar els aïllaments acústics i tèrmics

 • Resistència mecànica i seguretat estructural
 • Versatilitat
 • Sistema flexible en disseny i construcció
 • Sistema racionalitzat i de gran exactitud en els càlculs

 • Sistema durable
 • Aporta confort i estalvi d'energia
 • Excel·lent comportament davant els sismes
 • Compliment del Codi Tècnic de l'Edificació

 • Compliment de la normativa europea Eurocodis
 • Certificat d'eficiència energètica segons el tipus d'edificació
 • Desconstrucció eficaç

DISSENY

Solucions i creativitat

CLAU EN MÀ

Ens ocupem de tot amb un sol interlocutor

TRACTE HUMÀ

Equip dinàmic i jove.

PRESSUPOST

A mida del client

PREU

Tancat en contracte inicial

ASSISTÈNCIA

Al llarg del procés constructiu