Avís legal

Dades del lloc web

El web www.miguelcarpintero.com és un domini d’Internet de titularitat de Miguel Carpintero, S.L.

Miguel Carpintero, S.L. està ubicat al carrer Viladesau, 7 de Sant Julià de Ramis.

Pot contactar amb Miguel Carpintero a través del núm. de telèfon +34 972 170 299 o de l’adreça de correu electrònic: info@miguelcarpintero.com

 

Nota legal

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.miguelcarpintero.com pertanyen a Miguel Carpintero, S.L., llevat que s’indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l’autorització.

Les marques, signes distintius i infografies que apareguin en aquest lloc web són propietat de Miguel Carpintero, S.L., si no s’indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Miguel Carpintero, S.L., titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

COOKIES

Miguel Carpintero, S.L., no utilitza cookies en el seu web per a la captació de dades personals identificatives dels usuaris. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar als usuaris l’accessibilitat i navegació segura del lloc web.

PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES PERSONALS

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en els formularis del web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat, propietat de Miguel Carpintero, S.L. amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació i la petició de la comanda.

Miguel Carpintero, S.L. es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l’adreça electrònica info@miguelcarpintero.com, o les oficines de Miguel Carpintero, S.L. al carrer Viladesau, 7 de Sant Julià de Ramis 17481.